CONDIŢIILE GENERALE DE UTILIZARE ale site-ului www.vinetki.bg

1. OBIECTUL

Bun venit în magazinul nostru electronic www.vinetki.bg!

Www.vinetki.bg este un magazin electronic care oferă posibilitatea utilizatorilor să cumpere viniete electronice, precum şi alte mărfuri sau servicii, după ce s-au înregistrat pe site prin completarea unui formular de înregistrare şi după ce şi-au dat consimţământul privind Condiţiile generale, dar poate fi utilizat şi de către utilizatori neînregistraţi.

Aceste condiţii de utilizare se referă exclusiv şi numai la utilizatorii finali ai produselor oferite prin intermediul magazinului electronic. Utilizatorul final are obligaţia de a respecta principiul confidenţialităţii asupra datelor puse la dispoziţia magazinului electronic: www.vinetki.bg, cum ar fi de exemplu: parole, numele de utilizator sau altele, dacă există. Fiind în calitate de utilizator al prezentului internet site, utilizatorul acceptă faptul că spaţiul internet este în mare măsură un mijloc sigur de comunicare dar totuşi, sunt posibile şi întreruperi, ceea ce va împiedica prestarea serviciilor pentru un anumit timp, când acestea sunt în afară controlului vânzătorului, adică al magazinului electronic, şi atunci, magazinul nu duce nicio răspundere pentru pierderea unor date cauzată de aceste întreruperi.

Folosind magazinul electronic www.vinetki.bg, practic, dumneavoastră declaraţi că sunteţi de acord cu Condiţiile generale de utilizare. Vă rugăm să vă informaţi în mod regulat despre modificările făcute ulterior în Condiţiile generale care vor fi publicate pe site-ul magazinului electronic, şi dacă apar întrebări şi/sau comentarii legate de utilizarea site-ului nostru, vă rugăm să ne scrieţi la adresa de e-mail: info@vinetki.bg sau să sunaţi la telefoanele: *5500 sau 0884 00 55 00.

Furnizându-ne adresa dvs. de e-mail şi declaraţia de consimţământ privind condiţiile de utilizare ale magazinului electronic, ne puteţi transmite şi consimţământul dvs. că sunteţi de acord să primiţi mesaje personalizate care conţin oferte şi informaţii actuale publicate pe site-ul magazinului electronic.

2. INFORMAŢII DESPRE VÂNZĂTOR

 • 2.1. Compania „Sisteme inteligente de control al traficului“ AD este o societate cu sediul social în oraşul Sofia, Republica Bulgaria, str. “Opalchenska“ nr. 109, parter, cu aceeaşi adresă de corespondenţă, înregistrată în Registrul comerţului de pe lângă Agenţia de Înscrieri, CUI 201988199 şi nr. de înregistrare în scopuri de TVA: BG201988199, deţinând marca comercială „vinetki.bg”
 • 2.2. “Sisteme inteligente de control al traficului“ AD administrează magazinul electronic www.vinetki.bg prin intermediul site-ului pe internet www.vinetki.bg şi aplicaţiei mobile www.vinetki.bg.
 • 2.3. Puteţi lua legătură cu „Sisteme inteligente de control al traficului“ AD la adresa menţionată mai sus sau la telefoanele 0884 00 55 00, *5500, precum şi la adresa de e-mail: info@vinetki.bg. Apelurile la telefoanele de contact sunt conform planului tarifar al abonatului. Mai multă informaţie puteţi găsi în secţiunea „Despre contactul cu noi”.
 • 2.4 Oricare terţă persoană poate fi vânzător sau partener al companiei „Sisteme inteligente de control al traficului“ AD după ce aceasta îi dă dreptul de a vinde produse sau de a presta servicii.

3. DEFINIŢII

 • 3.1. „Platformă” - magazinul electronic www.vinetki.bg şi aplicaţia mobilă www.vinetki.bg.
 • 3.2. „Vânzător” – „Sisteme inteligente de control al traficului“ AD, denumit în continuare în condiţiile generale numai ITS AD, sau oricare terţă persoană sau partener al companiei „ITS“ AD după ce aceasta îi dă dreptul de a vinde produse sau de a presta servicii prin intermediul Platformei.
 • 3.3. „Client”, „Utilizator” sau ,„Cumpărător”– oricare persoană fizică, cu vârsta de peste 18 ani, persoană juridică sau altă formaţiune juridică care îşi poate crea profil de utilizator pe Platforma companiei, încheind contract de vânzare – cumpărare de la distanţă prin intermediul Platformei pentru comerţ electronic www.vinetki.bg a societăţii ITS AD.
 • 3.4. „Internet site” – magazinul electronic găzduit pe web site-ul www.vinetki.bg şi subdomain-urile acestuia;
 • 3.5. “Browser” – o aplicaţie soft care se foloseşte pentru reproducerea documentelor prin hipermedia şi navigarea în web (web-site), afişare şi interacţiune cu text, imagini, video, muzică, jocuri şi altă informaţie.
 • 3.6. „Pagină internet“ – o secţiune separată dintr-un web site.
 • 3.7. „Interfaţă“ – o combinaţie între elemente grafice asociate unui cod programat, prin intermediul căruia Clientul /Utilizatorul/ Cumpărătorul va comunica cu internet site-ul printr-o modalitatea accesibilă.
 • 3.8. „Legătură electronică“- o legătură marcată dintr-o pagină internet care permite retransmiterea automată către o altă pagină internet, către o sursă de informaţii sau obiectiv, prin protocoale standardizate.
 • 3.9. „Adresa IP” ("IP address") – număr unic de identificare asociat calculatorului, pagină internet sau sursa Clientului / Utilizatorului/ Cumpărătorului, care permite localizarea sursei în reţeaua globală de internet.
 • 3.10. „Profilul utilizatorului” – o secţiune a Platformei, formată din numele de utilizator şi parola care permite Clientului / Utilizatorului/ Cumpărătorului de a-şi face cumpărăturile, care conţine informaţii despre Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul, precum şi istoricul actelor acestuia în cadrul Platformei (cumpărături, facturi fiscale, chitanţe, etc.). Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul furnizează întreaga informaţie care se introduce în profilul utilizatorului, şi acesta duce răspunderea pentru conformitatea informaţiei şi dacă este completă sau actuală.
 • 3.11. „Numele utilizatorului“ – va fi ales de către Client/Utilizator/Cumpărător, reprezentând un cod unic format din litere, cifre şi simboluri, prin care se realizează individualizarea relaţiilor acestuia cu ITS AD;
 • 3.12. „Parola“ – un cod care cuprinde litere, cifre şi simboluri care împreună cu numele de utilizator îl vor identifica pe Client /Utilizator/Cumpărător, şi astfel, acesta va avea acces la profilul său de utilizator.
 • 3.13. Secţiunea “Cumpărături selectate/Cărucior de cumpărături “ – este o secţiune dinamică din Profilul utilizatorului care permite Clientului /Utilizatorului/Cumpărătorului să beneficieze de serviciile companiei ITS AD legate de achiziţionarea de mărfuri sau prestarea de servicii în momentul alegerii acestora sau la o etapă ulterioară; în cazul în care mărfurile sau serviciile nu au fost achiziţionate în momentul adăugării acestora în cărucior, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul poate beneficia de serviciul prestat de ITS AD pentru urmărirea acestora prin primirea de mesaje comerciale de către ITS AD;
 • 3.14. „Mărfuri sau servicii” – oricare produs sau serviciu oferit pe Platformă;
 • 3.15. „Campanie” – oricare mesaj de reclamă care are ca scop popularizarea Platformei, mărcii vinetki.bg sau anumitor Produse şi/sau Servicii disponibile în cantităţi limitate, dacă în mesajul comercial nu se menţionează altceva în mod expres, pe o anumită perioadă de timp indicată de Vânzător.
 • 3.16. „Contract” – contractul de vânzare-cumpărare, încheiat de la distanţă între Vânzătorul şi Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul pentru Mărfuri şi/sau Servicii prin intermediul Platformei, condiţiile generale privind utilizarea Platformei fiind parte integrantă a contractului.
 • 3.17. „Cuprins”:
  • întreaga informaţie oferită pe această Platformă care este accesibilă prin conexiunea Internet, folosindu-se un dispozitiv de conectare cu Internet;
  • conţinutul fiecărui mesaj transmis de Client / Utilizator/ Cumpărător către ITS AD şi/ sau transmis prin mijloace electronice de comunicare, şi/ sau prin alte mijloace de comunicare accesibile;
  • orice informaţie furnizată prin diferite modalităţi de către un angajat /colaborator al ITS AD Clientului / Utilizatorului/ Cumpărătorului, prin mijloace electronice de comunicare de la distanţă sau de un alt tip de comunicare;
  • informaţia care se referă la Mărfurile şi/ sau Serviciile şi/ sau la tarifele Vânzătorului pentru o anumită perioadă de timp;
  • informaţia care se referă la Client / Utilizator/ Cumpărător, fiind totodată legată de Mărfurile şi/ sau Serviciile şi/ sau de tarifele unor terţe părţi cu care Vânzătorul a încheiat contracte de parteneriat;
  • date referitoare la Vânzător.
 • 3.18. „Mesaj comercial” – oricare mesaj transmis prin canale electronice de comunicare (prin poşta electronic, SMS, prin notificările push ale dispozitivului mobil / web push, etc.), care conţine informaţie generală sau tematică, informaţie privind Mărfurile şi Serviciile, precum şi altele, cum ar fi de exemplu despre studii de piaţă sau sondaje în rândul utilizatorilor.
 • 3.19. „Specificaţii” – toate caracteristicile şi/ sau descrierile Mărfurilor sau Serviciilor.
 • 3.20. „Întrebare” – orice solicitare de informaţii adresată de Clienţii/Cumpărătorii/Utilizatorii către Vânzător, despre diferite Mărfuri sau Servicii oferite pe Platformă.
 • 3.21. „Răspuns” – informaţie scrisă transmisă pe cale electronică către Client/ Utilizator/ Cumpărător care a pus o întrebare pe Platformă.
 • 3.22. „Taxa rutieră şi vinietele electronice” – taxele rutiere dau posibilitatea unui autovehicul, care răspunde cerinţelor art. 10а, аlin.7 din Legea circulaţiei pe drumurile publice, de a folosi reţeaua drumurilor publice cu plată pentru o anumită perioadă de timp.
 • 3.23. „Vinietă electronică sau е-vinietă” – aceasta reprezintă un document electronic în sensul art.3, аlin.1 din Legea privind documentele electronice şi serviciile electronice de certificare care atestă plata taxei rutiere. Vinieta electronică conţine un număr unic de identificare, numărul de înmatriculare al autovehiculului , statul în care este înregistrat acesta, categoria autovehiculului, data la care a fost achitată taxa şi perioada de valabilitate a vinietei. Taxele rutiere se percep de către Agenţia "Infrastructură rutieră“ conform tarifelor stabilite şi în funcţie de perioada de valabilitate.
 • 3.24. „Acte de abuz“ – acţiunea sau inacţiunea care încalcă etica Internet sau produce daune unor persoane care folosesc Internetul sau reţelele asociate acestuia, transmiterea prin poşta electronică a unor mesaje nedorite (mesaje comerciale nedorite care poartă denumirea - SPAM), acces neautorizat la surse cu drepturi şi parole care nu ne aparţin, abuzul cu unele deficienţe ale sistemelor cu scopul obţinerii unor beneficii necuvenite sau obţinerea de informaţii (HACK), săvârşirea de acte care pot fi calificate drept spionaj industrial sau sabotaj, deteriorarea sau distrugerea unor sisteme sau masive informaţionale (CRACK), transmiterea de viruşi, precum "calul troian" sau provocarea instalării de viruşi sau unor sisteme de control de la distanţă, tulburarea funcţiei normale a dispozitivelor utilizatorilor Internet sau reţelelor asociate, săvârşirea unor acte, indiferent de ce tip, care pot fi calificate drept infracţiune sau fraudă conform legislaţiei bulgare sau altor legi aplicabile.
 • 3.25. „Forţă majoră“ – împrejurări neprevizibile în momentul încheierii contractului, de un caracter extraordinar care fac imposibilă îndeplinirea contractului pentru achiziţionarea de mărfuri sau pentru prestarea de servicii

4. CONDIŢII GENERALE

 • 4.1. Condiţiile generale ale ITS AD se referă la toţi Clienţii /Utilizatorii/Cumpărătorii care folosesc Platforma.
 • 4.2. Orice folosire a Platformei înseamnă că dvs. aţi consultat cu atenţie condiţiile de utilizare a acesteia şi sunteţi de acord să le respectaţi în mod necondiţionat.
 • 4.3. ITS AD îşi rezervă dreptul de a actualiza sau modifica periodic aceste Condiţii generale ale Platformei, în funcţie de modul de funcţionare al site-ului web şi al condiţiilor sau modificărilor survenite ulterior în cerinţele legislative. Condiţiile generale modificate se aplică cu privire la Clienţii /Utilizatorii/ Cumpărătorii din momentul publicării acestora pe Platformă. Dacă apar asemenea modificări, noi vom publica pe Platformă versiunea modificată a condiţiilor noastre generale, şi de aceea, vă rugăm să vă informaţi în mod regulat sau periodic despre versiunile noi ale condiţiilor generale, să citiţi conţinutul acestora. Cu privire la orice afacere realizată prin Platformă, se vor aplica Condiţiile generale care sunt valabile la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare de la distanţă dintre Client /Utilizator/Cumpărător şi Vânzătorul.
 • 4.4. În cazul în care vreuna dintre prevederile condiţiilor generale de utilizare ale Platformei se constată că nu este valabilă sau nu este aplicabilă, indiferent de motivul, lucrul acesta nu afectează cu nimic valabilitatea celorlalte clauze; clauza neaplicabilă va fi înlocuită cu alta, care va fi în conformitate cu legislaţia bulgară.
 • 4.5. ITS AD depune eforturi serioase pentru menţinerea preciziei informaţiei din această Platformă. Şi totuşi, nu se exclude posibilitatea să apară unele greşeli şi/sau omisiuni tehnice, cu privire la care însă ITS AD nu duce răspundere.
 • 4.6. Contractul de vânzare încheiat de la distanţă /Contractul/, prin care Clientul /Utilizatorul/Cumpărătorul achiziţionează mărfuri /servicii, folosind Platforma pusă la dispoziţia acestuia de către ITS AD, se deosebeşte de Condiţiile generale, în sensul că atunci când se declară dorinţa pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare de la distanţă, Clientul /Utilizatorul/Cumpărătorul practic declară că acceptă aceste Condiţii generale aşa cum sunt redactate, împreună cu conţinutul Contractului.
 • 4.7.ITS AD răspunde pentru întreţinerea Platformei în calitate de proprietar al acesteia, chiar dacă în anumite cazuri nu este parte în contractele de vânzare de la distanţă, atunci când contractele au fost încheiate cu parteneri ai ITS AD care folosesc Platforma, şi ITS nu duce răspunderea pentru aceste contracte:
  • - Pentru daune pricinuite din cauza comportamentului incorect al partenerilor care oferă mărfuri /servicii prin acest Site care aparţine companiei ITS AD;
  • - Pentru deficienţele potenţiale/reclamaţiile adresate/actele ilegale, în sensul Legii pentru protecţia consumatorilor, în legătură cu mărfurile achiziţionate de Clienţi /Utilizatori/ Cumpărători prin acest Site, de asemenea, ITS AD nu duce răspundere dacă unele condiţii sau preţuri din ofertele partenerilor companiei, prezentate pe site, sunt greşite sau îi induc în eroare pe utilizatori;
  • - Pentru nerespectarea drepturilor de autor şi drepturilor conexe acestora, prin publicarea pe site a unor articole care sunt obiectul acestor drepturi conferite de către parteneri ai ITS AD, care practic, reprezintă oferte pentru mărfuri /servicii oferite prin Site-ul care aparţine companiei ITS AD;
  • - Pentru daune pricinuite de către alte site-uri accesibile prin referinţe /bannere publicate pe Site;
  • - Pentru toate daunele pricinuite Clienţilor/ Utilizatorilor/Cumpărătorilor în timpul prestării serviciului, cu excepţia daunelor pricinuite în mod intenţionat (de către angajaţi ai ITS AD);
  • - În cazul în care Clientul /Utilizatorul/Cumpărătorul şi-a uitat Profilul de utilizator logat pe un calculator sau dacă a autorizat şi /sau a admis, indiferent prin ce mod, folosirea acestuia de către terţe părţi care au abuzat cu înregistrarea acestuia;
  • - Pentru daunele produse din cauza lipsei sau întreruperii accesului la Site, din motive care nu depind de echipa acestuia.
 • 4.8. Numele de utilizator, prin care Clientul /Utilizatorul/Cumpărătorul se înregistrează, nu îi dă nici un fel de alte drepturi, ci doar dreptul de a folosi numele concret de utilizator în cadrul sistemului informaţional al ITS AD. Când Utilizatorul îşi modifică numele de utilizator, ITS AD nu face verificări şi nu duce răspundere pentru conformitatea noului nume de utilizator, şi în speţă, dacă acesta afectează drepturile unor terţe persoane sau alte drepturi personale, dreptul la denumire comercială (firma), la marcă rezervată sau alte drepturi ale proprietăţii intelectuale.
 • 4.9. Clientul /Utilizatorul/Cumpărătorul se obligă, dacă foloseşte accesul la platformă: de a respecta legislaţia bulgară, legile aplicabile străine, Condiţiile generale, etica Internet, regulile morale şi a bunelor năravuri, să nu afecteze drepturile materiale sau nemateriale ale altor persoane, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală; este obligat de asemenea să înştiinţeze deîndată ITS AD dacă constată că a fost săvârşită vreo fraudă; să nu împiedice funcţia corectă a sistemului, şi nu numai, să nu împiedice efectuarea procedurii de identificare a unui alt utilizator, să nu realizeze acces neautorizat, să nu afecteze disponibilitatea, siguranţa sau calitatea accesului care i-a fost dat, şi să nu-l folosească prin modalităţi neautorizate; să nu facă extrase prin mijloace sau modalităţi tehnice din resurse informaţionale sau părţi ale acestora care frac parte din bazele de date ale Site-ului, formându-şi astfel o proprie bază de date în format electronic sau de alt format; să se prezinte numai cu propria sa identitate, să nu-i inducă în eroare pe ceilalţi privind identitatea sau apartenenţa la un anumit grup; să nu săvârşească acte de abuz în sensul Condiţiilor generale.
 • 4.10. Oricare dintre partenerii companiei ITS AD sau Clienţii/ Utilizatorii/Cumpărătorii înregistraţi, care sunt cumpărători potenţiali ai mărfurilor/serviciilor oferite pe Site, împuterniceşte pe ITS AD: prin folosirea platformei informaţionale, de a duce negocieri privind contractele; şi/sau de a încheia contracte după convenirea acestora cu ITS AD; de a înregistra contractele încheiate cu partenerii ITS AD pentru achiziţionarea de mărfuri /prestarea de servicii; inclusiv, în numele mandanţilor de a primi şi retransmite gratuit de la distanţă documentele legate de plăţile efectuate pentru contractele încheiate între utilizatorul şi comerciantul respectiv, pentru mărfurile achiziţionate/ serviciile prestate, referitoare atât la plăţile în avans, cât şi la plata preţului integral, cu plată la livrare sau conform sistemului de plată existent.
 • 4.11. Clienţii /Utilizatorii/ Cumpărătorii pot beneficia de toate serviciile oferite pe Site, pentru nevoile lor personale, fără scop lucrativ, cu condiţia că nu vor fi încălcate drepturile de autor ale ITS AD sau unor terţe părţi, legate direct sau indirect de articolele publicate pe Site, cu excepţia cazurilor în care în mod expres nu s-a convenit altceva. Utilizatorul nu poate reproduce, modifica, şterge, publica, disemina sau populariza resursele informaţionale ale ITS AD publicate pe Site.
 • 4.12. ITS AD îşi rezervă dreptul de a-şi ceda drepturile către terţe părţi pentru publicarea pe Site a unor articole sau altă informaţie, în baza unui contract încheiat sub formă scrisă care reglementează relaţiile dintre ITS AD şi persoana care va publica informaţiile.
 • 4.13. În cazul achiziţionării unor mărfuri care sunt obiectul drepturilor de autor şi /sau de patente, ITS AD nu acordă drepturi suplimentare de folosire sau diseminare, cu excepţia drepturilor sau licenţelor legate de mărfurile pe Site menţionate în mod expres.
 • 4.14. Toate mărfurile/serviciile achiziţionate prin platforma informaţională a ITS AD, beneficiază de protecţie conform Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, aceste drepturi fiind puse la dispoziţia Clienţilor /Utilizatorilor/ Cumpărătorilor în forma lor originală, fără piedici din partea companiei ITS AD, în funcţie de autorizaţiile şi drepturile de diseminare a informaţiei din Republica Bulgaria.
 • 4.15. Linkurile Site-ului alăturate la alte site-uri care aparţin unor terţe părţi, sunt publicate pentru confortul Clienţilor /Utilizatorilor/ Cumpărătorilor. Când se folosesc asemenea linkuri, Clienţii /Utilizatorii/ Cumpărătorii nu beneficiază de serviciile ITS AD şi nu se vor aplica Condiţiile generale.
 • 4.16. ITS AD nu duce răspundere pentru informaţia şi/sau conţinutul site-urilor care aparţin unor terţe părţi, nu este obligată să recomande folosirea acestor site-uri sau a informaţiei acestora. Clienţii /Utilizatorii/ Cumpărătorii îşi asumă riscurile potenţiale legate de folosirea site-urilor de acest tip.

5. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

 • 5.1. Clientul /Utilizatorul/ Cumpărătorul declară că vrea să cumpere un bun sau serviciu prin intermediul Platformei, după ce va încheia contract de vânzare-cumpărare pe cale electronică.
 • 5.2. Vânzătorul va transmite Clientului /Utilizatorului/ Cumpărătorului o înştiinţare privind cumpărătura făcută în sistem. Această înştiinţare va fi transmisă de Vânzător pe cale electronică (prin e-mail) sau la telefon, numai dacă Clientul /Utilizatorul/ Cumpărătorul a ales opţiunea de e efectua cumpărătura prin înregistrare. ITS AD nu duce răspundere dacă acesta nu a furnizat e-mail sau telefon de contact.
 • 5.3. Vânzătorul are dreptul să nu livreze o parte sau toate mărfurile, să presteze o parte sau toate serviciile din Comanda făcută, din cauza unor motive obiective, inclusiv, şi nu numai, din cauza epuizării disponibilităţii acestora. În orice caz, Vânzătorul îl va înştiinţa pe Client despre acest fapt, prin e-mail sau la telefon.
 • 5.4. Contractul de vânzare-cumpărare încheiat dintre Cumpărătorul şi Vânzătorul va cuprinde Condiţiile generale de utilizare şi toate convenirile suplimentare între cele două părţi contractante.

6. POLITICA PENTRU VÂNZĂRILE ONLINE

 • 6.1. Accesul la această Platformă, în vederea realizării unei cumpărături, este permis pentru oricare Client /Utilizator/ Cumpărător, indiferent dacă este înregistrat pe Platformă sau nu.
 • 6.2. ITS AD îşi rezervă dreptul de a limita oricând, la propria sa apreciere, accesul Clientului /Utilizatorului/ Cumpărătorului la Cumpărături şi/sau la unele modalităţi de plată dacă consideră că lucrul acesta va fi în dauna companiei ITS AD, indiferent de cauzele. Astfel, singurul drept al Clientului /Utilizatorului/ Cumpărătorului va fi să adreseze către ITS AD o interpelare oficială, sub formă scrisă, prin e-mail, cu care solicită să fie informat despre motivele pentru care s-a recurs la aceste măsuri. ITS AD nu duce răspundere pentru daunele suferite de Client /Utilizator/ Cumpărător, indiferent de tipul acestora, din cauza unor hotărâri incorecte sau nefondate ale acestuia.
 • 6.3. Comunicaţia cu Vânzătorul se va realiza direct la telefoanele *5500 şi 0884 00 55 00 sau la adresele de contact menţionate în secţiunea „Contacte” a Platformei.
 • 6.4. Cu excepţia taxelor rutiere/ vinietelor electronice care sunt taxe de stat pentru folosirea reţelei naţionale de drumuri publice, pentru care nu se plăteşte TVA, toate preţurile Mărfurilor/Serviciilor oferite pe Platformă sunt cele finale, în BGN, cu TVA şi cu restul taxelor şi impozitelor prevăzute de lege.
 • 6.5. Dacă marfa respectivă are mai multe modele şi pe pagina web sunt prezentate preţurile pentru fiecare model în parte, ITS AD are dreptul de a face modificări oricând, fără a fi nevoie de preaviz, legate de preţurile mărfurilor, serviciilor, de caracteristicile acestora, şi astfel se va considera că Clienţii /Utilizatorii/ Cumpărătorii sunt informaţi despre modificările făcute, începând cu data publicării acestora. Este posibil ca informaţia despre o parte dintre produsele publicate să nu fie actualizată, dar în orice caz, Clienţii /Utilizatorii/ Cumpărătorii vor fi informaţi, dacă au făcut o comandă pe Site pentru o cumpărătură online, înainte de livrarea produselor comandate. Este posibil ca o parte din informaţia publicată pe Site să se refere la produse, servicii sau programe care nu sunt disponibile şi nu sunt accesibile în momentul respectiv.
 • 6.6. ITS AD are dreptul de a modifica oricând preţurile menţionate în Site, la propria sa apreciere, fără a fi nevoie de a-i informa în prealabil pe Clienţi /Utilizatori/ Cumpărători. Clientul /Utilizatorul/ Cumpărătorul este obligat să achite preţul menţionat în Site în momentul în care şi face comanda, indiferent dacă acesta este mai mare sau mai mic decât preţul actualizat. În cazul în care au fost făcute greşeli tehnice în informaţia publicată pe Site, din cauza cărora comanda nu poate fi executată, ITS AD are dreptul de a refuza executarea comenzii şi atunci nu datorează Clientului /Utilizatorului/ Cumpărătorului nici o despăgubire.
 • 6.7. Vânzătorul nu duce răspundere, de nici un fel, pentru cheltuielile făcute de Client /Utilizator/ Cumpărător pentru plata unor taxe, comisioane sau alte plăţi suplimentare legate de banca şi tranzacţia respectivă, de schimburile valutare şi taxele aplicate de banca care a emis cardul clientului sau dacă este vorbă de o altă valută şi nu de BGN. Cheltuielile legate de plăţile de acest tip, vor fi suportate de Client /Utilizator/ Cumpărător.De aceea, ITS AD recomandă clienţilor săi să se informeze la banca respectivă despre eventualele taxe suplimentare care pot fi calculate în cazul plăţilor online sau pentru produsele pe care le vinde ITS AD.
 • 6.8. Clientul /Utilizatorul/ Cumpărătorul poate achita valoarea mărfurilor comandate, conform comenzii confirmate, numai cu card bancar, în contul bancar al ITS AD indicat pe Platformă, şi abia după confirmarea plăţii, adică după vărsarea sumei în contul bancar al ITS AD, compania va realiza livrarea mărfurilor comandate sau activarea vinietelor electronice în propriul său nume sau în numele şi pe seama partenerilor ITS AD.
 • 6.9. Dacă mărfurile comandate presupun efectuarea unei livrări, aceasta se va realiza conform variantelor şi termenelor menţionate în Site. ITS AD îşi rezervă dreptul de a prelungi termenele menţionate cu cel mult 7 (şapte) zile calendaristice, fără să fie nevoie să-i informeze în prealabil pe Clienţi /Utilizatori/ Cumpărători, iar dacă prelungirea este de peste 7 (şapte) zile calendaristice, va fi nevoie de consimţământul dat în prealabil de către Utilizatorul care a făcut comanda.
 • 6.10. ITS AD poate solicita o confirmare suplimentară de către Client /Utilizator/ Cumpărător a comenzii făcute de acesta prin poşta electronică sau la telefon. Dacă Clientul /Utilizatorul/ Cumpărătorul refuză să furnizeze informaţia solicitată de ITS AD, lucrul acesta va conduce la anularea automată a comenzii şi înştiinţarea Utilizatorului despre această anulare.
 • 6.11. Vânzătorul nu are obligaţia să efectueze montajul sau instalarea bunurilor livrate, dacă acestea necesită asemenea operaţiuni.
 • 6.12. Vânzătorul nu duce răspundere pentru întârzierea livrării dacă aceasta se datorează unor împrejurări care nu depind de voinţa Vânzătorului, cum ar fi de exemplu zăbovirea firmei de curierat care efectuează livrarea.
 • 6.13. Când se efectuează livrarea, mărfurile trebuie verificate atent de către Client /Utilizator/ Cumpărător sau de către un mandatar al acestuia. În cazul constatării unor defecte vizibile, precum deteriorări cauzate de lovire sau alte daune produse în timpul livrării, Clientul /Utilizatorul/ Cumpărătorul va semna în prezenţa curierului un proces-verbal privind defectele constatate şi imediat va înştiinţa ITS AD despre acest lucru, la telefoanele de contact 0884 00 55 00, *5500 sau la adresa de e-mail: info@vinetki.bg.
 • 6.14. Dacă Clientul /Utilizatorul/ Cumpărătorul a primit livrarea fără observaţii, toate pretenţiile ulterioare legate de defecte vizibile ale mărfurilor primite vor fi neîntemeiate şi nu vor fi satisfăcute. Dacă nu a fost întocmit proces-verbal de primire a mărfurilor în prezenţa curierului şi/sau nu a fost înştiinţată imediat ITS AD la telefoanele 0884 00 55 00, *5500 sau la adresa de e-mail: info@vinetki.bg, Clientul /Utilizatorul/ Cumpărătorul îşi pierde dreptul de a înainta conform contractului de vânzare pretenţii cu privire la defectele vizibile constatate.
 • 6.15. Dacă au fost furnizate date greşite sau neconforme privind adresa, persoana de contact şi/sau numărul de telefon în comanda făcută, ITS AD nu duce răspundere pentru executarea inexactă a comenzii din cauza informaţiei greşite furnizate de Client /Utilizator/ Cumpărător.
 • 6.16. Mărfurile vor fi predate de către firma de curierat către Client /Utilizator/ Cumpărător împreună cu factura emisă de Vânzător şi cu toate instrucţiunile de utilizare redactate în limba bulgară, cartea de garanţie, etc., şi în momentul predării mărfurilor, Clientul /Utilizatorul/ Cumpărătorul sau o altă persoană desemnată de acesta, este obligată de a semna documentele însoţitoare şi procesul-verbal de predare-primire conform modelului dat de ITS AD. O a treia persoană poate fi oricare persoană care nu este titular al cererii dar primeşte marfa în momentul livrării acesteia la adresa indicată de Client /Utilizator/ Cumpărător. Prin semnarea documentelor însoţitoare, Clientul /Utilizatorul/ Cumpărătorul sau cea de a treia persoană desemnată de acesta, practic declară că a fost primită marfa împreună cu documentele menţionate mai sus.
 • 6.17. Când este vorbă de vânzarea rovinietelor electronice, activarea acestora se face după confirmarea plăţii de către banca clientului. Clientul duce întreaga răspundere pentru datele furnizate, precum numărul de înmatriculare, naţionalitatea acestuia, categoria autovehiculului, clasa de emisii poluante, data la care începe valabilitatea rovinietei. Dacă datele au fost introduse incorect, sau au fost declarate date neconforme, vânzătorul nu este obligat să ramburseze clientului sumele plătite de acesta.
 • 6.18. În cazul în care Clientul /Utilizatorul/ Cumpărătorul nu a fost găsit la adresa indicată de acesta în termenul pentru efectuarea livrării, şi/sau nu a fost asigurat accesul la adresa de livrare, Vânzătorul va fi eliberat de obligaţia de a livra marfa comandată, iar Clientul /Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi lipsit de posibilitatea să-i fie livrate mărfurile comandate. În acest caz, Clientul /Utilizatorul/ Cumpărătorul va datora companiei cheltuielile făcute pentru firma de curierat care a încercat să livreze marfa comandată, iar cu privire la valoarea acestora, Clientul /Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat de către ITS AD la adresa de e-mail a acestuia, iar Vânzătorul va avea dreptul de a reţine valoarea cheltuielilor din suma plătită de Client /Utilizator/ Cumpărător pentru marfa comandată.
 • 6.19. Cu privire la reclamaţiile sau plângerile legate de marfa/serviciile achiziţionate, Clientul /Utilizatorul/ Cumpărătorul va avea posibilitatea să le facă conform ordinii prevăzute de lege.

7. DACĂ SE FOLOSESC SUBCONTRACTAŢI

 • 7.1. Vânzătorul are dreptul de a folosi subcontractaţi (parteneri, curieri, etc.) pentru a-şi îndeplini obligaţiile asumate în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat de la distanţă prin intermediul Platformei, fără a fi nevoie să-l înştiinţeze pe Client /Utilizator/ Cumpărător şi fără să-i ceară consimţământul.

8. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ

 • 8.1. Toate elementele din conţinutul site-ului, inclusiv designul, numele domain-ului, marca comercială, bazele de date, texte, desene, imagini grafice, schiţe, designul industrial, alte tipuri de informaţii sau elemente, sunt obiectul proprietăţii intelectuale în sensul Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legii privind mărcile comerciale şi indicaţiile geografice, Legii privind designul industrial, şi sunt proprietate intelectuală a ITS AD sau date spre folosinţă de către ITS AD.
 • 8.2. Drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor obiectivelor acestora – precum articole, baze de date şi alte resurse care se află pe site, sunt protejate de Legea dreptului de autor şi drepturilor conexe şi /sau de Legea privind mărcile comerciale şi indicaţiile geografice, şi nu pot fi folosite de persoane neautorizate conform legislaţiei în vigoare.
 • 8.3. Orice Client /Utilizator/ Cumpărător se obligă când foloseşte Platformă să respecte legislaţia bulgară, Condiţiile generale de utilizare, dându-şi consimţământul şi recunoscând faptul că ITS AD deţine toate drepturile de proprietate intelectuală. Utilizatorul se obligă de asemenea de a nu modifica, adapta, copia, reproduce sau folosi informaţia publicată pe site prin alte modalităţi.
 • 8.4. ITS AD îşi rezervă toate drepturile de proprietate intelectuală legate într-un fel de Platformă, indiferent de faptul dacă le deţine sau le-a dobândit prin licenţe convenite sau prin alte modalităţi prevăzute de lege.
 • 8.5. Nimic din contractul încheiat de la distanţă între ITS AD şi Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul nu se va considera drept autorizare dată de ITS AD pentru copierea, diseminarea, publicarea, furnizarea datelor către terţe părţi, sau pentru modificarea acestora, indiferent în ce mod sau ce parte din Conţinutul acestora a fost modificat, inclusiv, şi nu numai, modificarea mărcilor comerciale, siglelor, elementelor multimedia ale Platformei sau descrierile Produselor/Serviciilor, indiferent în ce mod, inclusiv prin introducerea unui conţinut care nu este propice Platformei, îndepărtarea unor simboluri care indică dreptul de proprietate al ITS AD asupra Conţinutului. Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul nu are dreptul de a transfera, vinde sau disemina materiale create prin reproducerea (copierea), modificarea sau publicarea Conţinutului, fără consimţământul dat în mod expres în acest sens de către ITS AD.
 • 8.6. Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul poate copia, transfera şi /sau folosi Conţinutul numai pentru propria sa folosinţă fără scop lucrativ, şi numai în cazurile în care lucrul acesta nu contrazice prevederile din acest capitol al prezentului document.
 • 8.7. Simpla transmitere către Client / Utilizator/Cumpărător sau referire la Conţinut sau la o parte din acesta de către ITS AD, nu se consideră drept consimţământ al ITS AD ca Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul poate folosi Conţinutul sau părţi din acesta, pentru diferite scopuri, indiferent de mijlocul de comunicare folosit de ITS AD.
 • 8.8. Este interzisă orice utilizare a Conţinutului pentru alte scopuri, cu excepţia celor permise în mod expres de Condiţiile generale de utilizare sau de un consimţământ dat în mod expres de către ITS AD.
 • 8.9. ITS AD are dreptul oricând, şi fără nici un preaviz prealabil, de a şterge Conţinutul publicat pe site, în funcţie de propria sa apreciere, dacă lucrul acesta nu contrazice legislaţia bulgară în vigoare, Condiţiile generale de utilizare, drepturile şi interesele legale ale unor terţe părţi, de asemenea, poate opri, limita sau modifica serviciile pe care le prestează Clientului / Utilizatorului /Cumpărătorului, poate sesiza autorităţile competente de stat dacă comportamentul Clientului / Utilizatorului /Cumpărătorului, la aprecierea ITS AD, nu răspunde legislaţiei bulgare în vigoare sau Condiţiilor generale de utilizare, sau drepturilor şi intereselor legale ale unor terţe părţi.
 • 8.10. Dacă Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul este de părere că articolele publicate în site încalcă drepturile cuiva de proprietate intelectuală, acesta va lua legătură cu ITS AD prin modalităţile menţionate în secţiunea „Contacte” din pagina de titlu, şi să-şi împărtăşească îngrijorările sau obiecţiile, în vederea întreprinderii măsurilor necesare.

9. CUMPĂRĂTURILE

 • 9.1. Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul poate face Cumpărături de la Platformă prin adăugarea în căruciorul de cumpărături a Mărfurilor/ Serviciilor alese, urmărind paşii indicaţi pe Platformă, pentru a finaliza şi transmite Cumpărătura respectivă.
 • 9.2. Orice Marfă/ Serviciu adăugată/adăugat în secţiunea „Cumpărătura aleasă“, nu este o cumpărătură finalizată până când nu se efectuează plata.
 • 9.3. Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul este obligat să ducă responsabilitatea pentru toate datele pe care le-a furnizat companiei ITS AD în legătură cu Cumpărătura, datele trebuie să fie conforme, complete şi exacte, actuale la data efectuării Cumpărăturii. Datele minime necesare pentru achiziţionarea vinietei electronice, sunt următoarele:
  • - Pentru autovehiculele de marfă de mare tonaj: Categoria 1 – număr de înmatriculare, statul de înregistrare, clasa de emisii poluante, perioada de valabilitate a Vinietei electronice;
  • - Pentru autovehiculele de marfă de mare tonaj: Categoria 2 – număr de înmatriculare, statul de înregistrare, clasa de emisii poluante, perioada de valabilitate a Vinietei electronice;
  • - Pentru autoutilitare de Categoria 3 – număr de înmatriculare, statul de înregistrare, perioada de valabilitate a Vinietei electronice;
 • 9.4. Prin realizarea Cumpărăturii, Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul permite companiei ITS AD să ia legătură cu el prin diferite modalităţi, dacă lucrul acesta este necesar în legătură cu cumpărătura făcută şi cu Contractul încheiat.
 • 9.5. Vânzătorul are dreptul de a refuza sau anula cumpărătura făcută de Client / Utilizator/Cumpărător, dar este obligat să-l înştiinţeze pentru această hotărâre. Anularea cumpărăturii nu duce la nici o răspundere din partea uneia dintre părţi către cealaltă parte, şi nici una dintre ele nu are dreptul de a pretinde pentru despăgubiri din cauza anulării cumpărăturii, în următoarele cazuri:
  • în cazul neacceptării de către banca Clientului / Utilizatorului/Cumpărătorului a tranzacţiei de plată online;
  • în cazul realizării tranzacţiei de plată online, care însă nu a condus la vărsarea sumei în contul Vânzătorului;
  • dacă datele furnizate de Client / Utilizator/Cumpărător pe Platformă sunt incomplete sau greşite;
  • dacă Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul are o reputaţie financiară proastă, obligaţii nestinse către ITS AD.

10. MĂRFURI /SERVICII CU PRIVIRE LA CARE CUMPĂRĂTORUL NU ARE DREPTUL LA REFUZ

 • 10.1. Din cauza specificului serviciului prestat, ITS AD oferă Clienţilor / Utilizatorilor/Cumpărătorilor, în propriul său nume sau în numele partenerilor săi, posibilitatea să renunţe la o marfă achiziţionată prin Platformă cu privire la care suma plătită poate fi rambursată clientului într-un termen maxim de 14 (paisprezece) zile din data achitării acesteia.
 • 10.2. Pentru a-şi exercita dreptul la refuz, Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul trebuie să furnizeze companiei ITS AD următoarele informaţii: nume/denumire, adresa geografică, număr de telefon, fax (dacă există), adresa electronică, de ce a hotărât să renunţe la contract, împreună cu o declaraţie clară, fără echivoc (cum ar fi de exemplu o scrisoare transmisă prin poştă, prin fax sau e-mail) că renunţă la contract. Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul poate folosi formularul standard alăturat, care se referă la un asemenea refuz, dar folosirea formularului nu este obligatorie:
  Model pentru formularul care se referă la exercitarea dreptului la refuz de contractul încheiat (completaţi formularul şi trimiteţi-l numai dacă doriţi să renunţaţi la contract)


  Către

  “Sisteme inteligente de trafic “ АD (Intelligent Trafic Systems Jsc.) este o societate cu sediul în oraşul Sofia, Republica Bulgaria, str.“Opalchenska“ nr. 109, parter, cu aceeaşi adresă de corespondenţă: Sofia, Republica Bulgaria, str.“Opalchenska“ nr. 109, parter, înregistrată în Registrul comerţului de pe lângă Agenţia de Înscrieri, CUI 201988199, nr. de înregistrare în scopuri de TVA: BG201988199

  Vă aduc/aducem la cunoştinţă prin prezenta*, că renunţ/renunţăm * la contractul încheiat de mine/de noi prin Platforma dvs. de cumpărături online "www.vinetki.bg" , cu privire la următoarele mărfuri*/servicii*:

  Numărul comenzii: .........................
  Data comenzii: ..............................

  Confirmarea comenzii a fost primită la : /adresa de e-mail/ ................................................... /Data: ....................

  Descrierea produsului:
  .......................................................................................................................................................

  – Primit la* ......................................................................................................................

  – Prenumele şi numele utilizatorului
  .......................................................................................................................................................

  – Adresa utilizatorului
  .......................................................................................................................................................

  – Numărul de telefon al utilizatorului ............................................................................................
  – Adresa electronică a utilizatorului
  .......................................................................................................................................................

  Contul bancar al utilizatorului în care să fie vărsate sumele rambursate
  BANCA
  IBAN:
  BIC:

  Titularul contului .........................................

  – Semnătura utilizatorului ..........................................................................................
  (numai dacă formularul este pe hârtie)


  – Data ....................................
  *Textul inutil se taie.

 • 10.3. De asemenea, Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul poate completa şi înainta pe cale electronică formularul standardizat de refuz sau o altă declaraţie certă pentru renunţarea la folosirea site-ului, care se transmite la adresa: info@vinetki.bg, şi dacă clientul s-a folosit de această posibilitate, ITS AD îi va transmite imediat, pe un purtător durabil (de exemplu prin poşta electronică), o comunicare prin care va confirma primirea refuzului. În vederea respectării termenului pentru exercitarea dreptului la refuz de contractul încheiat, va fi suficient ca Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul să trimită această comunicare cât se poate de repede, înainte de expirarea termenului stabilit. Dacă Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul renunţă la contractul de vânzare-cumpărare încheiat de la distanţă cu Vânzătorul, ITS AD va rambursa toate sumele plătite de client şi primite de ITS AD, cu excepţia cheltuielilor suplimentare legate de plăţile şi livrările referitoare la comanda făcută pe Site, fără nici o întârziere neîntemeiată, într-un termen de cel mult 14 (paisprezece) zile calendaristice din data la care Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul a informat compania ITS AD despre hotărârea sa de a renunţa la contract. ITS AD va efectua rambursarea numai pe cale bancară sau în contul cu card al clientului. ITS AD are dreptul de a amâna rambursarea plăţilor până la returnarea mărfurilor sau până la prezentarea documentelor care atestă returnarea acestora, în funcţie de evenimentul care a survenit mai întâi. Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul va transmite către ITS AD documentele necesare sau va returna marfa, fără nicio zăbovire inutilă, dar în orice caz într-un termen maxim de 14 (paisprezece) zile din data la care acesta a informat compania ITS AD pentru renunţarea sa la contractul încheiat. Se consideră că termenul a fost respectat dacă Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul a returnat marfa înainte de expirarea termenului stabilit de 14 zile. Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul va suporta singur cheltuielile legate de returnarea mărfurilor, precum cheltuielile făcute pentru livrarea prin curier. Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul duce răspundere numai pentru reducerea valorii mărfurilor cu suma cheltuită pentru încercarea să fie livrate acestea, după constatarea naturii, caracteristicilor sau bunei funcţionări a acestora.
 • 10.4. Dreptul la renunţarea la contract în afară punctului comercial, nu se aplică în următoarele cazuri: pentru viniete electronice achiziţionate şi activate, pentru servicii prestate complet, prestarea cărora a început cu consimţământul expres al utilizatorului şi cu confirmare transmisă de acesta, declarând că ştie despre faptul că îşi va pierde dreptul la refuz după executarea completă a contractului de către comerciant; pentru livrarea de mărfuri sau servicii, preţul cărora depinde de oscilaţiile pieţei financiare, care nu pot fi controlate de comerciant şi care pot apărea în termenul de exercitare a dreptului la refuz; pentru livrarea de mărfuri executate la comanda utilizatorului sau conform cerinţelor acestuia; pentru livrarea de mărfuri care din cauza specificului său îşi pot înrăutăţi calitatea sau care au un termen de valabilitate scurt; pentru livrarea de mărfuri împachetate care după desfacerea ambalajului nu pot fi returnate din cauza unor considerente legate de igiena şi sănătatea omului; pentru mărfuri care după ce au fost livrate, din cauza specificului acestora, s-au amestecat cu alte mărfuri şi nu pot fi separate; pentru băuturi alcoolice livrate, preţul cărora a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, iar livrarea nu poate fi realizată într-un termen de sub 30 de zile din data încheierii contractului, iar valoarea reală a acestora depinde de oscilaţiile pieţei care nu pot fi controlate de comerciant; când utilizatorul a solicitat în mod expres de către comerciant să-l viziteze la domiciliu, pentru efectuarea unor lucrării urgente de reparaţii sau de întreţinere; când în timpul unei vizite de acest tip, comerciantul a prestat şi alte servicii suplimentare, în afară de cele solicitate de utilizator, sau în cazul livrării unor mărfuri, cu excepţia pieselor de schimb, necesare pentru efectuarea reparaţiilor sau lucrărilor de întreţinere, atunci dreptul la refuz se va aplica cu privire la serviciile/mărfurile suplimentare; pentru livrarea de înregistrări audio, video sau software - sigilate, care au fost desigilate în urma livrării; pentru livrarea de ziare, publicaţii periodice sau reviste, cu excepţia celor pentru care a fost încheiat abonament de livrare; pentru contractele încheiate în urma unei licitaţii publice; pentru servicii de cazare, cu excepţia locuinţelor, servicii de transport mărfuri, închirierea de automobile, servicii de alimentaţie publică, de divertisment, dacă contractul prevede un anumit termen de executare; furnizarea de elemente digitale pe purtător material dacă executarea a început în urma consimţământului expres al utilizatorului şi a confirmării din partea acestuia că cunoaşte faptul că îşi va pierde dreptul la refuz.

11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARCATER PERSONAL ŞI CONFIDENŢIALITATEA

 • 11.1. Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul îşi dă consimţământul ca după furnizarea companiei ITS AD a datelor sale cu caracter personal sau de alt tip, aceste date pot fi folosite de către ITS AD pentru următoarele scopuri: (1) pentru întreţinerea Profilului de utilizator al Clientului / Utilizatorului/Cumpărătorului, inclusiv pentru înregistrarea vânzărilor, trimiterea produselor achiziţionate, prestarea serviciilor comandate, pentru facturarea cumpărăturilor, pentru soluţionarea litigiilor apărute cu Clienţii / Utilizatorii/Cumpărătorii în legătură cu cumpărăturile acestora, sau pentru examinarea solicitărilor lor; (2) pentru transmiterea de mesaje comerciale, comunicări periodice prin e-mail sau SMS; (3) pentru efectuarea unor studii de piaţă, pentru urmărirea şi monitorizarea vânzărilor şi a comportamentului clienţilor/utilizatorilor.
 • 11.2. Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul consimte de asemenea de a oferi companiei ITS AD acces nelimitat, din punct de vedere al timpului şi al volumului informaţiei şi articolelor de orice tip, pe care le transmite Vânzătorul prin Platformă, indiferent dacă a fost făcută sau nu cumpărătură/tranzacţia prin aceasta. ITS AD are dreptul de a folosi, reproduce, publica, modifica, transmite, disemina această informaţie. Clientul îşi dă consimţământul în mod expres că ITS AD poate folosi şi prelucra pentru scopurile sale ideile, conceptele sau know-how-ul pe care Clientul i-a pus la dispoziţie prin diferite modalităţi prin Platformă, sau cu privire la acţiunile/inacţiunile acestuia pe Platformă. ITS AD nu are obligaţia de a păstra informaţia primită ca informaţie confidenţială, conform legislaţiei în vigoare.
 • 11.3. Furnizând datele sale companiei ITS AD (inclusiv prin e-mail), Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul îşi dă consimţământul în mod expres că acestea pot fi folosite de ITS AD sau de către terţe părţi, precum firme de curierat, parteneri ai ITS AD, furnizori de servicii de marketing, instituţii de stat, locale sau agenţii nonguvernamentale, societăţi de asigurări sau pentru servicii financiare, dacă sunt prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi alte societăţi cu care ITS AD poate elabora programe comune pentru oferirea de Mărfuri/Servicii pe piaţă, etc.

12. MESAJELE COMERCIALE

 • 12.1. În momentul creării Profilului de utilizator pentru înregistrarea pe Platformă, Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul are posibilitatea de a-şi exprima consimţământul privind primirea de mesaje comerciale.
 • 12.2. Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul poate renunţa oricând la consimţământul dat Vânzătorului pentru primirea mesajelor comerciale, şi acest lucru se va realiza prin modificarea setărilor din Profilul de utilizator sau contactându-l pe Vânzător.
 • 12.3. Renunţarea la mesajele comerciale nu înseamnă renunţare automată la consimţământul dat pentru înregistrarea pe Platformă sau renunţare la posibilitatea utilizatorului să încheie contracte de vânzare-cumpărare de la distanţă.
 • 12.4. După adăugarea de Mărfuri sau Servicii în secţiunea din Profilul de utilizator:
  12.4.1. „Căruciorul meu“, Vânzătorul îl va înştiinţa pe Client / Utilizator/Cumpărător despre:
  • Modificarea preţului Mărfurilor/Serviciilor din secţiunea „Căruciorul meu“;
  • Disponibilitatea Mărfurilor din secţiunea „Căruciorul meu“;
 • 12.5. După achiziţionarea Mărfurilor/Serviciilor respective, ITS AD va transmite Clientului / Utilizatorului/Cumpărătorului mesaje comerciale despre:
  • Ofertele de Mărfuri/Servicii, recomandate pentru a fi folosite împreună cu Mărfurile/Serviciile cumpărate.
 • 12.6. Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul poate renunţa oricând la mesajele comerciale, conform prevederilor art. 12.2 de mai sus, făcând un click pe linkul de radiere, publicat în mesajele comerciale sau luând legătură cu compania ITS AD.
  • De asemenea, noi putem folosi datele dvs. pentru studii de piaţă sau sondaje făcute în rândul utilizatorilor. Noi nu folosim datele colectate în legătură cu aceste studii de piaţă sau sondaje, pentru scopuri publicitare. Informaţii amănunţite (mai ales privind evaluarea publicaţiilor dvs.), puteţi găsi în studiile respective sau pe locul unde vă poziţionaţi publicaţiile. Răspunsurile dvs. la întrebările din anchetele efectuate, nu se transmit unor terţe părţi şi nu vor fi publicate. Puteţi înainta obiecţii oricând, în mod gratuit, împotriva folosirii datelor dvs. pentru scopurile studiilor de piaţă dacă faceţi un click pe linkul de radiere, publicat în mesajele comerciale sau dacă luaţi legătură cu ITS AD.

13. FACTURAREA – PLATA

 • 13.1. Preţurile Mărfurilor/Serviciilor anunţate pe Platformă, sunt cele finale.
 • 13.2. Preţurile vinietelor şi toll taxelor sunt fără TVA. Acestea sunt taxe de stat pentru folosirea reţelei drumurilor publice din ţară, fiind determinate printr-o Ordonanţă privind condiţiile, ordinea şi regulile pentru crearea şi funcţionarea sistemului mixt de taxare pentru diferitele categorii de autovehicule, pentru o anumită perioadă sau pe baza distanţei parcurse.
 • 13.3. Preţul, modul de plată şi termenul de plată, când se emit facturile pentru vinietele electronice, pot fi găsite pe site-ul www.vinetki.bg când vă faceţi cumpărătura.
 • 13.4. Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul este obligat să furnizeze întreaga informaţie necesară pentru emiterea facturii sau chitanţei pentru vinieta electronică, conform prevederilor legislaţiei bulgare în vigoare.
 • 13.5. Vânzătorul va emite Clientului / Utilizatorului/Cumpărătorului un document pentru vinieta electronică achiziţionată, în baza informaţiei furnizate de acesta, şi după plata vinietei, va fi emisă o chitanţă care reprezintă un document electronic în sensul art. 3, аlin.1 din Legea privind documentele electronice şi serviciile electronice de certificare.
 • 13.6. ITS AD va emite chitanţă pentru plata vinietei electronice oferite pe Platformă, iar Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul este de acord să primească pe cale electronică documente de acest tip, în format de tipărire sau fişier PDF care va fi stocat pe Platformă, acesta fiind ultimul pas din efectuarea Cumpărăturii. Toţi Clienţii / Utilizatorii/Cumpărătorii site-ului www.vinetki.bg vor primi asemenea documente pe cale electronică dacă şi-au dat adresa electronică. În cazul în care aceste documente de plată nu sunt accesibile sau pot fi primite într-un terme de peste 48 (patruzeci şi opt) de ore, vă rugăm să ne înştiinţaţi la adresa de e-mail: info@vinetki.bg sau să completaţi formularul pentru interpelări din site-ul www.vinetki.bg.
 • 13.7. În vederea întocmirii corecte a documentului pentru achiziţionarea vinietei electronice conform Comenzii respective, Clientul / Utilizatorul/Cumpărătorul este obligat tot timpul să-şi actualizeze datele din Profilul de utilizator. Acesta este obligat să verifice informaţia înainte de a-şi face cumpărătura ca să se asigure că aceasta este completă, corectă şi exactă.
 • 13.8. Clientul va dispune în Profilul său de utilizator de o înregistrare a vinietelor electronice care i-au fost emise de către ITS AD, pe care o poate stoca sau arhiva oricând.

14. FOLOSIREA COOKIE-URILOR

 • 14.1. Acest site foloseşte cookie-uri. Pentru mai multă informaţie puteţi consulta politica noastră pentru folosirea cookie-urilor.

15. FORŢA MAJORĂ

 • 15.1. Nici una dintre părţile contractante nu va duce răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale dacă cauza neîndeplinirii este apariţia unor circumstanţe de forţă majoră. Circumstanţa de forţă majoră este un eveniment neprevizibil care este în afară controlului părţilor şi nu poate fi evitat.
 • 15.2. Dacă într-un termen de 14 (paisprezece) zile din data survenirii circumstanţei respective de forţă majoră aceasta continuă şi împiedică executarea Contractului, oricare dintre părţi are dreptul de a înştiinţa pe cealaltă parte că încetează Contractul, fără să datoreze celeilalte părţi despăgubiri pentru daunele suferite.
 • 15.3. Vânzătorul nu duce răspundere pentru daunele suferite de Client / Utilizator/Cumpărător, indiferent de tipul acestora, care au fost produse din cauza circumstanţelor de forţă majoră care sunt în afară controlului Vânzătorului.

16. LEGISLAŢIA APLICABILĂ – JURISDICŢIA

 • 16.1. Faţă de prezentul contract sunt aplicabile prevederile legislaţiei bulgare în vigoare. Eventualele litigii apărute între ITS AD şi Clienţii / Utilizatorii/Cumpărătorii, vor fi soluţionate pe cale amiabilă, dar dacă lucrul acesta este posibil, vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti competente din Bulgaria, fără ca lucrul acesta să afecteze cu ceva drepturile utilizatorilor în sensul Legii pentru protecţia consumatorilor şi conform art. 18 din Regulamentul nr. 1215/2012.

Aceste Condiţii generale au fost adoptate şi intră în vigoare la data de 15 decembrie 2018.

Toate drepturile rezervate!

“Sisteme inteligente de trafic“ АD.

Noi folosim "cookie-uri"

"Cookie-urile" ne ajută să ne prestăm serviciile. Folosind serviciile noastre, practic dvs. acceptaţi faptul că noi folosim "cookie-uri".

English