Politici privind confidenţialitatea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal

În prezenta Politică privind confidenţialitatea sunt descrise modalităţile prin care colectăm, stocăm şi folosim informaţia referitoare la utilizatorii care vizitează acest site. FOLOSIND ACEST SITE, DUMNEAVOASTRĂ PRACTIC DECLARAŢI CĂ SUNTEŢI DE ACORD CU COLECTAREA ŞI FOLOSIREA INFORMAŢIEI CONFORM POLITICII DE CONFIDENŢIALITATE. DE ASEMENEA, DUMNEAVOASTRĂ CONFIRMAŢI CĂ ADMINISTRATORUL SITE-ULUI POATE MODIFICA PERIODIC, POATE COMPLETA, ANULA SAU ACTUALIZA POLITICA PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA, LA PROPRIA SA APRECIERE ŞI FĂRĂ A FI NEVOIE DE NOTIFICARE PREALABILĂ. Noi însă tot timpul vom lucra cu informaţia dvs. conform Politicii de confidenţialitate, care intră în vigoare în momentul colectării informaţiei. Noi vom publica în acest site modificările politicii, ca să fiţi bine informaţi despre tipurile informaţiilor pe care le colectăm, cum le folosim, în ce fel de situaţii această informaţie poate fi divulgată. Versiunea actuală a politicii noastre privind confidenţialitatea este publicată pe site. Noi considerăm că garantarea dreptului la protecţia datelor cu caracter personal este un angajament important al ITS AD, şi de aceea, depunem toate eforturile, folosim toate mijloacele necesare pentru prelucrarea datelor dvs. conform prevederilor Regulamentului (UЕ) 2016/679 („Regulamentul general pentru protecţia datelor “ sau „RGPD“)şi ale legislaţiei bulgare aplicabile. Întrucât unul dintre principiile de bază ale acestui cadru juridic este transparenţa, noi am redactat prezentul document, prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, folosim, transmitem şi protejăm datele dvs. cu caracter personal, când dvs. interacţionaţi cu noi în legătură cu produsele şi serviciile prestate prin site sau prin aplicaţiile mobile.

Ne rezervăm dreptul pentru actualizarea şi modificarea periodică a Politicii de confidenţialitate, întrucât aceasta trebuie să corespundă modificărilor făcute în modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal şi a modificărilor referitoare la cerinţele legislative. În cazul apariţiei unor modificări de acest tip, noi vom publica versiunea modificată a Politicii de confidenţialitate pe site-ul nostru, şi de aceea, vă rugăm amabil să consultaţi periodic conţinutul acestuia.

Despre noi şi cum să luaţi legătură cu noi?

“Sisteme inteligente de trafic “ АD (Intelligent Trafic Systems Jsc.) este o societate cu sediul social în oraşul Sofia, Bulgaria, str.“Opalchenska“ nr. 109, parter, cu adresa de corespondenţă: Sofia, Bulgaria, str.“Opalchenska“ nr. 109, parter, CUI 201988199, număr de înregistrare în scopuri de TVA: BG201988199 (denumită în continuare numai ITS AD). Conform legislaţiei în vigoare, ITS AD este operator de date cu caracter personal şi prelucrează datele dumneavoastră de acest tip.

Dacă aveţi întrebări legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, luaţi legătură cu persoana care răspunde pentru protecţia datelor cu caracter personal la adresa electronică info@vinetki.bg sau la adresa: Sofia 1233, str.“Opalchenska“ nr. 109, parter – redactând următorul text: în atenţia persoanei desemnate de către ITS AD pentru protecţia datelor cu caracter personal.

Care sunt categoriile de date cu caracter personal prelucrate de noi?

ITS AD prelucrează datele dvs. cu caracter personal, pe care ni le furnizaţi prin completarea formularului, când transmiteţi interpelări şi mesaje pe site, când realizaţi contactele ulterioare cu noi în legătură cu răspunsurile noastre la aceste interpelări sau mesaje. Informaţia poate include date de identificare, date de contact (e-mail, număr de telefon) şi altele care pot fi solicitate pentru o prelucrare ulterioară a datelor legate de corespondenţa dusă cu dvs.

ITS AD colectează datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, ceea ce înseamnă că dvs. hotărâţi ce tip de informaţie ne veţi furniza. O parte dintre informaţia primită din partea dvs., este obligatorie pentru înregistrarea pe site-ul ITS AD când vă creaţi profilul.

ITS AD colectează datele dvs. cu caracter personal în următoarele cazuri:

 • Când vă creaţi profilul de utilizator pe site-ul www.vinetki.bg, dumneavoastră ne veţi trimite adresa electronică, numele şi prenumele dvs.;
 • Puteţi adăuga şi informaţii suplimentare la profilul dvs. pe Platforma ITS A, precum: nr. de telefon mobil, de telefon staţionar, etc.;
 • Când efectuaţi o cumpărătură prin site, dvs. ne veţi furniza următoarele informaţii: produsul/serviciul dorit de dvs., numele şi prenumele dvs., adresa pentru efectuarea livrării, date pentru emiterea facturii, pentru modul de plată, nr. de telefon, date privind cardul bancar, etc. Dumneavoastră puteţi efectua cumpărătura şi fără să vă înregistraţi ca utilizator al site-ului, şi pentru acest scop, dacă cumpăraţi vinietă electronică, ne veţi furniza următoarea informaţie: număr de înmatriculare al autovehiculului, statul de înregistrare, adresa de e-mail.
 • Când aţi declarat că doriţi să obţineţi informaţie sau sprijin, veţi completa un formular cu solicitarea să vă trimitem un răspuns personalizat;
 • Când vă înregistraţi ca să primiţi buletinul nostru electronic;
 • Când vă înregistraţi ca să participaţi la programe de ale noastre, la anumite activităţi, iniţiative sau evenimente, în scopul realizării acestora;
 • În legătură cu verificarea informaţiei furnizate de dvs., pentru certificarea identităţii dvs., pentru prevenirea unor abuzuri sau încălcări ale regulilor privind folosirea site-ului;
 • Pe parcursul comunicării legate de unele proiecte, iniţiative, evenimente sau alte activităţi anunţate pe site;
 • Când faceţi comentarii sau ne transmiteţi informaţii suplimentare în secţiunea site-ului care permite acest lucru; şi
 • În legătură cu oricare secţiune a site-ului, în care în mod conştient şi benevol ne furnizaţi informaţie personală sau date cu caracter personal;
 • Dacă site-ul permite aşa ceva, dacă folosiţi propriul dvs. profil în alte platforme sociale, precum: LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, etc., ca să vă înregistraţi sau să folosiţi prin altă modalitate site-ul nostru, noi vom obţine acces la datele dvs. cu caracter personal, pe care dvs. le-aţi făcut accesibile pe profilul dvs. Puteţi gestiona accesul la aceste date prin intermediul setărilor din profilul în aceste reţele sociale;
 • În afară de datele cu caracter personal menţionate mai sus, ITS AD poate colecta şi poate prelucra ulterior o anumită informaţie care se referă la comportamentul dvs. când navigaţi în site-ul nostru sau când folosiţi aplicaţia noastră mobilă, ca să identificăm interesele dvs. şi să facem propuneri care au luat în considerare specificul profilului dvs. În această legătură, ca să obţineţi mai multă informaţie, vă rugăm să consultaţi secţiunea de mai jos care se referă la prelucrarea datelor;
 • Pe site-ul nostru din aplicaţia mobilă putem stoca şi colecta informaţie cu ajutorul cooke-urilor sau a altor tehnologii similare, conform Politicii privind cookie-urile, care este disponibilă pe site şi o puteţi citi.
 • Noi nu colectăm şi nu prelucrăm prin alte modalităţi datele sensibile, care aparţin unor categorii speciale ale datelor cu caracter personal din Regulamentul general privind protecţia datelor.

Care sunt scopurile şi temeiurile pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal?

Noi vom folosi datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

Pentru achiziţionarea de mărfuri şi prestarea de servicii prin platforma ITS AD

Acest scop comun, în caz de necesitate, poate include:
 • Când vă creaţi şi vă gestionaţi profilul de utilizator din platforma ITS AD;
 • Când prelucrăm comenzile, ceea ce include acceptarea şi validarea acestora;
 • Pentru soluţionarea problemelor legate de comenzile anulate sau de alte probleme referitoare la comenzile, marfa achiziţionată sau la serviciile prestate;
 • Când vă exercitaţi dreptul la refuz, conform prevederilor legale şi Condiţiilor generale;
 • Pentru rambursarea valorii produselor, conform prevederilor legale;
 • Când răspundem interpelărilor dvs.;
 • Pentru transmiterea de informaţii privind diferitele funcţii ale site-ului sau cu privire la ştirile;
 • Când vă informăm despre modificări făcute ulterior în politicile şi documentele noastre legate depersonalizarea comunicaţiei cu dvs.;
 • Când trimitem buletine de informaţii, scrisori, invitaţii pentru diferite evenimente, informaţii despre programe, iniţiative, activităţi, proiecte, prin poşta electronică sau prin alte modalităţi; când vă înregistraţi pentru participarea la un eveniment sau program;
 • Pentru optimizarea sau îmbunătăţirea iniţiativelor şi activităţilor noastre legate de anumite studii sau de dezvoltarea în general a activităţii noastre;
 • Pentru scopurile divulgării, cercetării sau prevenirii unor acte care încalcă prevederile politicilor noastre sau sunt ilegale.

Prestarea unor servicii mai bune

ITS AD poate colecta date cu caracter personal când participaţi la un sondaj de opinie şi răspundeţi la întrebările privind gradul de satisfacere de mărfurile achiziţionate şi de serviciile prestate după finalizarea comenzii, organizate de noi sau cu ajutorul partenerilor noştri, precum şi la diferite alte studii sau cercetări.

Marketingul direct

Dacă v-aţi dat consimţământul să primiţi mesaje comerciale, ITS AD va colecta şi va prelucra datele dvs. cu caracter personal cu scopul să vă trimitem oferte pentru produsele/serviciile faţă de care aţi demonstrat un interes. Vă putem transmite mesaje comerciale prin următoarele canale pentru mesaje electronice - e-mail,SMS şi altele, care vor conţine informaţii generale şi tematice, informaţii privind produsele care pot suplimenta produsele achiziţionate de dvs. sau cu privire la produsele adăugate în secţiunea “Cumpărătura aleasă“, dacă aţi arătat vreun interes şi dorinţă să-l achiziţionaţi, precum şi prin alte modalităţi de business comunicare, când este vorbă de studii de piaţă, sondaje de opinie efectuate în rândul utilizatorilor, prin care vă putem oferi pe site şi pe aplicaţia mobilă recomandări personalizate. Pentru furnizarea unor informaţii faţă de care aveţi un interes special, noi vom folosi anumite date care se referă la comportamentul dvs. în calitate de cumpărător (de exemplu produsele accesate de dvs./ produsele adăugate din lista produselor aprobate/ produse achiziţionate), ca să creăm profilul.

Dumneavoastră veţi avea dreptul oricând să vă retrageţi consimţământul privind primirea mesajelor comerciale, procedând astfel:
 • să vă modificaţi setările din Profilul dvs. de utilizator;
 • să folosiţi opţiunea „Scoaterea din evidenţă“ din mesajele primite de dvs., transmise de noi;
 • să luaţi legătură cu ITS AD, folosind datele de contact menţionate mai sus.

Care este temeiul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal?

Interes legal – când prelucrarea datelor dvs. este necesară ca să ne respectăm obligaţia prevăzută de legislaţia în vigoare. Este posibil să existe şi cazuri când noi vom folosi şi transmite informaţii ca să ne protejăm drepturile şi activitatea comercială. Acestea pot fi următoarele:

măsuri de protecţie a site-ului şi a utilizatorilor platformei ITS AD împotriva atacurilor cibernetice;

măsuri pentru prevenirea şi depistarea unor încercări de fraudă, care pot include şi transmiterea de informaţii către autorităţile de stat competente;

măsuri de gestionare a diferitelor tipuri de riscuri.

Motivul principal pentru aceste tipuri de prelucrare este interesul nostru legitim, legat de protejarea activităţii noastre comerciale, dar totodată noi garantăm că toate măsurile întreprinse de noi vor asigura echilibrul necesar între interesele noastre şi drepturile şi libertăţile dvs. fundamentale.

În unele cazuri, prelucrarea datelor se bazează pe unele reglementări legale specifice, precum obligaţia să protejăm produsele şi valorile prevăzute de legislaţia aplicabilă.

Consimţământul dvs.: noi contăm pe consimţământul dvs. ca să vă trimitem buletinul nostru de informaţii şi să vă informăm despre diferite iniţiative, evenimente legate de proiectele şi programele noastre, organizate împreună cu partenerii noştri, şi de aceea, vom împărtăşi datele dvs. cu ei, şi vă vom înştiinţa despre modificările survenite ulterior în activitatea organizaţiei noastre.

Cât timp vom păstra datele dvs. cu caracter personal?

De regulă, noi păstrăm datele cu caracter personal ale utilizatorului până când acesta are Profil de utilizator pe site-ul ITS AD, pe termenul necesar pentru realizarea scopului concret cu privire la care se prelucrează datele sau pe termenul prevăzut de lege. Dumneavoastră oricând vă puteţi adresa către noi cu solicitarea să ştergem o anumită informaţie sau să lichidăm profilul dvs. de utilizator, şi noi vom răspunde acestei solicitări, păstrând o anumită informaţie, chiar dacă am lichidat profilul, dacă lucrul acesta este necesar conform legislaţiei aplicabile sau pentru protejarea intereselor noastre legitime.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal?

În funcţie de cazul, putem transmite sau acorda acces la unele dintre datele dvs. cu caracter personal, luând în vedere următoarele categorii de utilizatori:

societăţi care fac parte din grupul de societăţi ale ITS AD;

parteneri ale ITS AD în platformă;

furnizori ai serviciilor de curierat;

furnizori ai serviciilor de plată/ servicii bancare;

furnizori ai serviciilor de marketing/ telemarketing;

furnizori de servicii legate de studiile de piaţă;

companii de asigurări;

furnizori de servicii IT;

alte companii cu care putem elabora în comun programe pentru vânzarea pe piaţă a produselor/serviciilor noastre.

Dacă suntem obligaţi de lege sau dacă este necesar pentru protecţia intereselor noastre legitime, putem divulga anumite date cu caracter personal în faţa autorităţilor de stat competente.

Vă garantăm că accesul la datele dvs. a unor subiecţi - terţe păţi, se va realiza conform prevederilor legale din domeniul protecţiei datelor şi confidenţialităţii informaţiei, în baza contractelor încheiate cu aceste terţe părţi. Aceste terţe părţi au obligaţia, conform legii sau în baza contractului încheiat, să respecte principiile confidenţialităţii şi siguranţei datelor dvs. cu caracter personal şi a informaţiei furnizate de dvs. De asemenea, nu au dreptul de a folosi, divulga sau modifica această informaţie, în nici un fel, cu excepţia cazului în care fac acest lucru pentru realizarea scopurilor legate de serviciile prestate sau dacă legea prevede aşa ceva.

Care sunt statele către care transmitem datele dvs. cu caracter personal?

În prezent, noi stocăm şi prelucrăm date cu caracter personal în Bulgaria şi în Austria. Noi nu transmitem date cu caracter personal în afară teritoriului Uniunii Europene.

Totuşi, este posibil ca unele dintre datele dvs. cu caracter personal să fie transferate către subiecţi din afară Uniunii Europene, inclusiv din state pentru care Comisia Europeană a făcut aprecierea că nu au un nivel adecvat privind protecţia datelor cu caracter personal.

Noi întotdeauna vom întreprinde măsurile necesare ca să garantăm că oricare transfer internaţional de date cu caracter personal va fi gestionat cu atenţie, astfel încât drepturile şi interesele dvs. să fie protejate. Transferul de date către furnizorii de servicii sau către terţe părţi, va fi protejat oricând prin obligaţiile contractuale, şi dacă este posibil, şi prin alte garanţii, precum clauze contractuale reglementate de Comisia Europeană sau scheme de certificare, precum este de exemplu „Scutul de confidenţialitate UE-SUA”.

Ne puteţi contacta oricând, folosind datele de contact menţionate mai sus, ca să aflaţi care sunt statele către care transferăm datele dvs. cu caracter personal şi ce fel de măsuri de protecţie aplicăm în legătură cu transferul de date.

Cum asigurăm siguranţa datelor dvs. cu caracter personal?

Noi ne asumăm angajamentul să garantăm siguranţa datelor cu caracter personal, prin aplicarea celor mai potrivite măsuri tehnice şi organizaţionale, respectând standardele industriale.

Noi stocăm datele pe servere securizate, folosind cele mai noi algoritme de criptare şi garantăm păstrarea copiilor de rezervă.

Noi folosim serviciul de procesare a plăţilor BORICA, pentru efectuarea plăţilor. Întreaga informaţie legată de plăţile se criptează prin tehnologia SSL.

În ciuda măsurilor aplicate de noi, suntem conştienţi că protecţia datelor dvs. cu caracter personal nu întotdeauna este eficientă, că sunt şi anumite riscuri, ceea ce se referă în general la informaţia transmisă prin Internet sau prin alte reţele publice de comunicare, şi riscul principal se referă la pericolul ca unele persoane neautorizate pot accesa şi folosi aceste date. Noi nu ne putem asuma răspunderea pentru punctele vulnerabile ale sistemului care nu se află sub controlul nostru.

Ce fel de drepturi aveţi?

Regulamentul general pentru protecţia datelor recunoaşte o serie de drepturi legate de datele dvs. cu caracter personal. Puteţi solicita să aveţi acces la datele dvs., să corectaţi greşelile legate de acestea din fişierele noastre, şi/sau să faceţi obiecţii cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteţi exercita dreptul să depuneţi plângeri în faţa organului competent de supraveghere sau în faţa instanţelor judecătoreşti. În funcţie de cazul, puteţi solicita să fie şterse datele dvs. cu caracter persona, să fie limitată prelucrarea acestora sau să fie limitat transferul datelor dvs. către terţe părţi sau state.

Pentru oricare dintre aceste drepturi puteţi obţine mai multă informaţie, consultând informaţia de mai jos privind drepturile.

Dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile, vă rugăm să luaţi în vedere următoarele aspecte:

Identitatea. Noi avem o abordare serioasă faţă de confidenţialitatea şi toate înregistrările care conţin date cu caracter personal. De aceea, vă rugăm să ne trimiteţi solicitările dvs. legate de aceste înregistrări prin poşta electronică indicată în profilul dvs. de utilizator din site-ul www.vinetki.bg. În caz contrar, noi ne rezervăm dreptul să verificăm identitatea dvs., solicitând informaţii suplimentare, în vederea confirmării acesteia.

Taxele. Noi nu percepem taxe cu privire la exercitarea drepturilor legate de datele dvs. cu caracter personal, cu excepţia cazurilor în care solicitarea dvs. de acces la informaţii este neîntemeiată, şi totuşi, dvs. v-aţi adresat solicitarea de mai multe ori, şi atunci, vă vom taxa cu o sumă rezonabilă. Vă vom informa despre taxele eventuale aplicabile, înainte să analizăm solicitarea dvs.

Termenul pentru transmiterea răspunsului. Noi intenţionăm să răspundem la toate solicitările valabile într-un termen de paisprezece zile calendaristice, iar dacă solicitarea este foarte complicată, sau dacă aţi adresat mai multe solicitări deodată, vă vom răspunde într-un termen maxim de o lună. Vă vom înştiinţa dacă avem nevoie de mai mult timp, de peste o lună. S-ar putea să vă rugăm să ne spuneţi ce anume doriţi să primiţi sau în ce constă îngrijorările dvs. Astfel, dumneavoastră ne veţi ajuta să acţionăm mai repede şi să reducem timpul necesar pentru soluţionarea solicitării dvs.

Drepturile terţelor părţi. Nu va fi nevoie să răspundem la o solicitare dacă aceasta afectează cu ceva drepturile şi libertăţile altor persoane care ne-au furnizat datele sale.

Dreptul la acces şi dreptul la corecţii

Aveţi dreptul să obţineţi informaţie despre tipul datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm, despre sursa datelor, pentru ce scopuri au fost folosite datele de către unele terţe părţi cărora le-am pus la dispoziţiei datele dvs. Aveţi dreptul oricând să solicitaţi să fie corectate datele cu caracter personal inexacte, incomplete sau incorecte.

Dreptul la ştergerea datelor (dreptul „să fii uitat”)

Puteţi solicita să fie şterse datele dvs. cu caracter personal în următoarele condiţii: (i) când datele cu caracter personal deja nu sunt necesare pentru realizarea scopurilor pentru care au fost colectate, (ii) când consimţământul pentru prelucrarea datelor a fost retras şi nu există alt temei pentru continuarea prelucrării, (iii) când prelucrarea este ilegală, (iv) când datele cu caracter personal trebuie şterse, conform cerinţelor imperative ale legii aplicabile. Este posibil ca noi să nu luăm în seamă solicitarea dvs. dacă prelucrarea este necesară pentru alte scopuri, inclusiv dacă legea prevede că prelucrarea este obligatorie.

Ne puteţi contacta l adresele de contact menţionate mai sus ca să primiţi informaţii suplimentare privind ştergerea datelor dvs. cu caracter personal.

Dreptul la obiecţii

Aveţi dreptul la obiecţii împotriva prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

Dreptul la limitarea prelucrării

Puteţi solicita prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal să fie limitată dacă (i) consideraţi că datele dvs. cu caracter personal sunt inexacte, în vederea verificării acestora, (ii) dacă consideraţi că prelucrarea nu corespunde prevederilor legale, (iii) dacă aţi înaintat obiecţii împotriva prelucrării datelor, (iv) dacă consideraţi că noi deja nu avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dumneavoastră cereţi să fie stabilit acest fapt ca să vă exercitaţi, în caz de nevoie, dreptul să înaintaţi pretenţiile dvs. în faţa instanţelor judecătoreşti.

Dreptul la retragerea consimţământului

Dacă va-ţi dat consimţământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru anumite scopuri, vă puteţi retrage oricând acest consimţământ, în vederea încetării în viitor a prelucrării.

Vă puteţi retrage oricând şi consimţământul pentru primirea buletinului nostru de informaţii sau a informaţie referitoare la iniţiativele sau proiectele noastre, dacă ne contactaţi la adresele de contact menţionate mai sus.

Vă rugăm să luaţi în vedere faptul că retragerea consimţământului nu se referă la legalitatea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pe un alt temei juridic valabil, precum şi la legalitatea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal înainte de retragerea consimţământului.

Dreptul la transfer de date

În anumite cazuri aveţi dreptul la acces la datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat, puteţi solicita eventual să transferăm aceste date direct către un alt administrator, dacă lucrul acesta este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul să înaintaţi plângeri

Dacă consideraţi că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal nu corespunde prevederilor legale, puteţi depune o plângere în faţa Comisiei pentru protecţia datelor cu caracter personal: https://www.cpdp.bg/

Luaţi legătură cu noi

Vă reamintim că oricând puteţi contacta persoana desemnată de ITS ADF care răspunde pentru protecţia datelor cu caracter personal, prin transmiterea solicitării dvs. la adresa electronică: info@vinetki.bg sau prin oficiile poştale, sau prin firmă de curierat, la adresa: Sofia 1233, str.“Opalchenska“ nr. 109, parter, – redactând următorul text: în atenţia persoanei desemnate de către ITS AD pentru protecţia datelor cu caracter personal. Dacă aveţi întrebări sau plângeri referitoare la nerespectarea eventuală din partea noastră a prezentei Politici privind confidenţialitatea, scrieţi-ne la adresele de contact menţionate mai sus.

Noi folosim "cookie-uri"

"Cookie-urile" ne ajută să ne prestăm serviciile. Folosind serviciile noastre, practic dvs. acceptaţi faptul că noi folosim "cookie-uri".

English